สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

กัปตันกรพรหม แสงอร่าม
กัปตัน AIRBUS A380 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล สบพ.
หลักสูตรนักบินเฮลิคอปเตอร์ ส่วนบุคคล สบพ.
หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน สบพ.
หลักสูตรนักบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ สบพ.
หัวใจของการเป็นแพทย์กับการเป็นนักบินเหมือนกันเลยครับ เรารับผิดชอบต่อชีวิตคน ชีวิตผู้ป่วย และก็ชีวิตผู้โดยสาร 
    ทีนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวแล้ว จะทำาให้คนไข้หายป่วยได้ หรือผู้โดยสารเราเดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัย ได้ ฉะนั้นพอมีความรับผิดชอบสิ่งที่ตามมากับความรับผิดชอบคือ หนึ่งเราต้อง เตรียมตัวเราให้พร้อมเมื่อกลับไปสู่คุณสมบัติของนักบินการเป็นหมอก็ต้องสอบเหมือนกัน
    สุขภาพของหมอก็ต้องดีจะไปรักษาคนป่วย ถ้าหมอสุขภาพไม่ดี สายตาไม่ดีก็ผ่าตัดไม่ได้ ความรู้ต้องดีมีความรู้ในเรื่องโรค ที่เราจะไปรักษาคนป่วย ฝีมือผ่าตัดเราต้องฝึกฝนฝีมือเราจนกระทั่งผ่าตัดเขา ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย แล้วความประพฤติต้องดี ต้องทำตน ให้เป็นแบบ อย่างเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ป่วยหรือผู้โดยสาร ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหมอหรือนักบิน ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความรับผิดชอบครับ