สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

รุ่นพี่ศิษย์เก่า

CATC Alumni

ศิษย์เก่าหลักสูตรภาคพื้น

ศิษย์เก่าหลักสูตรภาคอากาศ

ศิษย์เก่าหลักสูตรฝึกอบรม