สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           วันนี้ (วันที่24 มิถุนายน 2562) นางภัทราวดี​ อยู่ปาน​ ครูวิชาภาคพื้น​ ปฏิบัติ​หน้าที่หัวหน้าแผนกบริการการเดินอากาศ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Officer – AIS/GEN รุ่นที่ 46 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 14 คน เป็นทุนจาก  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ ทุนจากกรมการบินพลเรือน ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Organizes AIS Officer-AIS/GEN course, class 46.

 

              On June 242019, Mrs. Patravadee Yoopan, ground instructor acting as the head of Air Navigation Service Department, CATC, presided over the opening ceremony of the AIS Officer-AIS/GEN course, class 46 heldduring  June 24 – August 16, 2019. The course was attended by 14 participants sponsored by AEROTHAI and the Department of Civil Aviation.

 

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง