สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Officer (AIS/GEN) รุ่นที่ 44 ซึ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน  แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 29 คน ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน และทุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

Certificate Presentation Ceremony of AIS Officer (AIS/GEN) Course, Class 44.

 

         On August 16, 2018, at CATC Auditorium 1, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony of AIS Officer (AIS/GEN) Course, Class 44, held between June 25 12-August 16, 2018. The course was attended by 39 participants; 29 are sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 2 by Civil Aviation Authority of Thailand and 8 by Airports of Thailand Public Company Limited.

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง