สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

            นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Officer (AIS/GEN) รุ่นที่ 43 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 24 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 20 คน, ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน และทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Conducts AIS Officer (AIS/GENCourse, Class 43

 

 

             On February 12, 2018, Sqn.Ldr.Chintawat Phetriang, Director of Aeronautical Services Training Division, presided over the opening ceremony of AIS Officer (AIS/GENCourse, Class 43, held between February 12April 6, 2018The course will be attended by 24 participants; 20 are sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 2 by Civil Aviation Authority of Thailand and 2 by Government of Bhutan.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง