สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE OFFICER (AIS OFFICER) รุ่นที่ 46 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 14 คน เป็นบุคลากรจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 12 คน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง