สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


             วันที่ 16 มิถุนายน 2560  นายกันต์ธนน  วณิชพิสิฐธนา  ผู้อำนวยการกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน (AIS Cartography)  รุ่นที่ 30 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นทุนจาก DRUKAIR, BHUTAN จำนวน 1 คน , ทุนจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน  และทุนจาก กองทัพอากาศ จำนวน 1 คน   ณ หอประชุม อาคาร 13  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ฯ

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง