สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        น.ต.จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography (AIS/MAP) รุ่นที่ 33 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 3 คน  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จำนวน 2 คน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 1 คน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จำนวน 1 คน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย จำนวน 1 คน และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

         หลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography มุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะในการ วาดชาร์ทบังคับใช้พื้นฐานประกอบการปฏิบัติการบินสำหรับสนามบินของรัฐสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกอบด้วย Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A, Instrument Approach Chart – ICAO, Precision Approach Terrain Chart – ICAO และ Aerodrome Chart – ICAO ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of AIS Cartography Course, (AIS/MAP), Class 33.

 

    On September, 28 2018 at Auditorium 13, CATC, Sqn.Ldr.Chintawat Phetriang, Director, Aeronautical Service Training Center presided over the certificate presentation ceremony for AIS Cartography course (AIS/MAP), class 33. The course was attended by 12 participants; 2 sponsored by Airports of Thailand, 3 by Suvarnabhumi Airport, 2 by Don Muang International Airport, 1 by Chiang Mai International Airport, 1 by Hat Yai International Airport, 1 by Chiang Rai International Airport and 1 by Phuket International Airport.

       AIS Cartography course aims to develop knowledge and skills for Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A, Instrument Approach Chart – ICAO, Precision Approach Terrain Chart – ICAO and Aerodrome Chart-ICAO. The course was held from August 6 to September 28, 2018, totaling 8 weeks.

 

 

 

***********************************************