สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                     นาวาอากาศตรี จินตวัชร์  เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography (AIS/MAP) รุ่นที่ 31 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 8 คน มาจากหลายหน่วยงานต้นสังกัด คือ Department of Civil Aviation of Lao (DCA) จำนวน 2 คน , Lao Air Traffic Managenent (LATM) จำนวน 4 คน และ CIT Lao Ltd. จำนวน 2 คน โดยได้รับทุนจาก CIT Lao Limited – ATM ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560  ณ ห้อง 106  อาคาร 11  สบพ. กรุงเทพฯ 

             หลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography มุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะในการวาดชาร์ทบังคับใช้พื้นฐานประกอบการปฏิบัติการบินสำหรับสนามบินของรัฐสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกอบด้วย Aerodrome Obstacle Chart –  ICAO Type A, Instrument Approach Chart – ICAO, Precision Approach Terrain Chart – ICAO และ Aerodrome Chart – ICAO ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์     

 

***********************************************

 

 

 

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง