สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือนพร้อมด้วยคณะอาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Cartography รุ่นที่ 34  โดยดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่  22 เมษายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนสิ้น 9 คน ซึ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนภูฏาน สำนักงานเลขาการบินพลเรือน ประเทศกัมพูชา และสำนักงานการบินพลเรือน ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************