สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน  สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography รุ่นที่ 33  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ  อาคาร 11 สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds AIS Cartography Course, Class 33.

 

      On August 6, 2018 at Auditorium 11, CATC, Sqn.Ldr.Chintawat Phetriang, Director, Aeronautical Services Training Division presided over the opening ceremony of AIS Cartography course, class 33 held between August 6-September 28, 2018. The course was attended by 12 participants sponsored by Airports of Thailand Public Company Limited.

 

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง