สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography รุ่นที่ 32 ซึ่งทำการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ Civil Aviation Authority of Malaysia เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Opens AIS Cartography Course, Class 32.

 

          On April 23, 2018, CATC, Vice President of Academic Affairs, Dr. Kanok Sarsitthithum presided over the opening ceremony of AIS Cartography course, Class 32, held between April 23-June 15, 2018. The course will be attended by 10 participants sponsored by Aeronautical Radio of Thailand and Civil Aviation Authority of Malaysia.

 

 

***************************************