สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


 

                ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AIS รุ่นที่ 42 จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็นทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 5 คน ทุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 11 คน  ทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพมหานคร

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง