สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airside Operation and Management รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน เป็นทุนจากกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

           สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติการในเขตการบินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด อีกต่อไป

 

    ทั้งนี้ในวันดังกล่าว คณะอาจารย์เเละผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าเยี่ยมชมเขตปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมี นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง สายปฏิบัติการ และคณะผู้ทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน อาทิ หอควบคุมลานจอด (Apron Control Tower) และกองดับเพลิงอากาศยาน (AIRCRAFT FIRE FIGHTING DIVISION) ณ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

CATC Organizes Certificate Presentation Ceremony for participants of Airside Operations and Management Course, Class 3.

 

 

      Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, joined by Mr. Somyot Thancharoen, Director of Personnel Division, Department of Airports, presided over the certificate presentation ceremony for participants of Airside Operation and Management course, class 3, which will be held between 6-14 December 2017 and attended by 25 participants. The ceremony was held on December 14, 2017 at the Rama Gardens Hotel, Bangkok.

 

      The Airside Operation and Management course is sponsored by the Department of Airports and designed to develop skills competencies of the airport department staff in various areas, especially management and operations in the airport area in order to meet the standards set by the International Civil Aviation Organization.

 

      During the course, teachers and participants have visited Don Mueang International Airport airside including apron control tower and aircraft Firefighting Division. The group was welcome by Mr. Sakchai Aroonrakthavorn, Deputy Director of Operations, Don Mueang International Airport and his team.

 

 

***************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง