สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

 

     นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Airport Ramp Operation Training รุ่นที่ 2 ซึ่งทำการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 30 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน จำนวน 27 คน และสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สำหรับหลักสูตร Airport Ramp Operation Training เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในลานจอดอากาศยานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ในการให้บริการในลานจอดอากาศยาน รวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของการให้บริการในลานจอดอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

 

CATC Organizes Airport Ramp Operation Training Course, Class 2

 

    On March 19, 2018, at Mida Hotel Don Mueang Airport, Bangkok, Mr. Arkhom Jodtaeng, Head of Human Resources Development Center, CATC, presided over the opening ceremony of the Airport Ramp Operation Training Course, Class 2, held from 19 to 28 March 2018. The course was attended by 30 participants. 27 participants were sponsored by the Department of Airports and 3 by CATC.

Airport Ramp Operation Training Course aims to further develop knowledge and skills for staff working in the airport parking bay area as well as to maintain standard and security of parking bay service.

 

***************************************