สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Ramp Operation Training รุ่นที่ 2 ซึ่งทำการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 28 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 29 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน เเละสถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

      สำหรับหลักสูตร Airport Ramp Operation Training เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในลานจอดอากาศยานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ในการให้บริการในลานจอดอากาศยาน รวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของการให้บริการในลานจอดอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป 

 

 

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Airport Ramp Operation Training Course, Class 2.

 

       On March 28, 2018, at Mida Hotel Don Mueang Airport, Bangkok, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC presided over the certificate presentation ceremony of the Airport Ramp Operation Training Course, Class 2, held from 19 to 28 March 2018. The course was attended by 29 participants sponsored by the Department of Airports and CATC.

      Airport Ramp Operation Training Course aims to further develop knowledge and skills for staff working in the airport parking bay area as well as to maintain standard and security of parking bay service.

 

 

***************************************