สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety Security รุ่นที่ 6  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นบุคลากรจาก บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บจก. แบ๊กส์บริการภาคพื้น

 

 

 

CATC Organizes the Certificate Awarding Ceremony of the Airport Operation Safety Security Training Program, Batch 6.

 

      Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony of the Airport Operation Safety Security Training Program, Batch 6. The Training Program was held from October 28, 2019 – November 1, 2019. There were 16 personnel from BAGS Ground Services Company Limited attended the Training Program. The Certificate Awarding Ceremony was held on November 1, 2019, at the BAGS Ground Services Training Center. 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง