สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

       ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety and Security (AOSS) รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน จำนวน 25 คน และบุคลากรจาก สบพ. จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไอเรสซิเด้รซ์สีลม กรุงเทพ ฯ

 

 

 

***********************************************