สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety and Security รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 26 คน แบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน จำนวน 23 คน และทุนจากการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ

 

Airport Operations Safety and Security Training Course, Class 4

 

        Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC presided over the opening ceremony of Airport Operations Safety and Security training course, class 4, which were held between 18-22 December 2017 and attended by 26 participants. 23 of them were sponsored by the Department of Airports and 3 by the U-Tapao International Airport. The opening ceremony was held on December 182017 at the Rama Gardens Hotel, Bangkok.

***************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง