สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดกิจกรรมแข่งขัน  Aircraft Maintenance Skills Challenge ครั้งที่ 1 CATC Holds the 1st Aircraft Maintenance Skills Challenge Contest.

 

    พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันซ่อมบำรุงอากาศยาน ( Aircraft Maintenance Skills Challenge ครั้งที่ 1) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบันการบินพลเรือน และช่วงบ่ายเป็นประธานในพิธีปิดงานการแข่งขันพร้อมมอบของรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

     ซึ่งกองกองวิชาช่างอากาศยานและกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรมแข่งขัน  Aircraft Maintenance Skills Challenge ครั้งที่ 1 ระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 แผนกวิชา ประกอบไปด้วยการแข่งขัน Mechanical Skill การแข่งขัน Safety Wire Installation Skill และการแข่งขัน Avionics Skill โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา ฝึกการใช้ความรู้เกี่ยวกับทักษะซ่อมบำรุงอากาศยาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงฝึกงาน 2 สบพ. กรุงเทพฯ 

 

    RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, the State Enterprise under the Ministry of Transport, presided over the opening ceremony for the 1st Aircraft Maintenance Skills Challenge Contest, together with CATC executives, instructors, and staff that participated in the event. In the afternoon, the CATC President presided over the closing ceremony of the 1st Aircraft Maintenance Skills Challenge Contest and, also, granted awards and certificates to the contestants. On the occasion, Aircraft Maintenance Training Division and Aeronautical Engineering Division, CATC, held the 1st Aircraft Maintenance Skills Challenge Contest for students from the 4 study programs. The Contest was comprised of testing the students’ mechanical skill, safety wire installation skill and avionics skill. The objectives of the Contest were to support and to promote students from each study program to apply their knowledge and skills with aircraft maintenance, both theoretically and practically. The aforementioned event took place on February 7, 2020, at the Aircraft Maintenance Shop 2, CATC, Bangkok.

 

***********************************************

 

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง