สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Engineering and Maintenance : Airframe รุ่นที่ 1 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นบุคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 11 คน และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กทมฯ

 

CATC holds certificate presentation ceremony for Aircraft Engineering and Maintenance: Airframe course, Class 1

 

 

       On August 28, 2019, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony for those who completed Aircraft Engineering and Maintenance: Airframe course, Class 1 held between August 19 – 28, 2019. The course was attended by 12 participants: 11 from the Office of the Vocational Education Commission and 1 Kong Thabbok Upatham Changkol Kho So Tho Bo School.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง