สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารสวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน. สอต. พร้อมด้วยครูวิชาภาคพื้นและนักพัฒนาหลักสูตร ในสังกัด สอต. ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับคณะตัวแทนจาก บริษัท Airbus ประเทศ ฝรั่งเศส ในการมาตรวจประเมินเบื้องต้น (Gap Analysis) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนงานและเตรียมการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินให้ก้าวไปสู่การเป็น Airbus Flight Training Standard และ EASA Standard ซึ่ง สบพ. จะเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมนักบินในเครือข่ายของ Airbus เพื่อเปิดรับศิษย์การบินจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร PPL, CPL, MPL, ATPL Frozen, etc. และ Flight Simulator ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานที่ Airbus ให้การสนับสนุน โดยมีตัวแทนจาก บริษัท Airbus เข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.Capt. Stéphane Martin, Chief Flight Instructor Ab-initio Worldwide

2.Mrs. Susannah Crabol, Flight Crew Training Solutions

3.Mr. Yueyu He, Business Development

 

        นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากโรงเรียนการบินในเครือบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะทำการผลิตนักบินร่วมกับ สบพ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในการเลี้ยงต้อนรับคณะตัวแทนจาก Airbus ในครั้งนี้ด้วย

 

          On September 30, 2019, at 18.00 hrs., at Suan Bua Restaurant, Centara Grand Hotel, Central Plaza Ladprao, Dr. Waraporn Temkaew, Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, and Mr. Yossanun Korsakulpanich, Chief of Aeronautical and Space Training Center U-Tapao (ASTC), together with instructors from the Ground Training Programs and ASTC Program developers, hosted the dinner party to welcome the Airbus delegates from France that came to conduct the fundamental assessment (Gap Analysis). Data from the Gap Analysis would be used in the planning and the improving of the Flight Training Center, Hua Hin District, in compliance with the Airbus Flight Training Standard and EASA Standard. CATC was going to be one of the Airbus Pilot Training Centers, under the Airbus Networks. The aim was to accept student pilots from all over the world to study in the PPL, CPL, MPL, ATPL Frozen Programs, and etc. The trainings in such programs would use the Flight Simulator. In the near future, the Airbus technology and standards would support the Flight Training Center, Hua Hin District. Delegates from the Airbus Company that attended the dinner party were listed as below: 

1.Capt. Stéphane Martin, Chief Flight Instructor Ab-initio Worldwide

2.Mrs. Susannah Crabol, Flight Crew Training Solutions

3.Mr. Yueyu He, Business Development

        In addition, delegates from the Flying Schools under Bangkok Airways Public Company Limited attended the dinner party and they were willing to become alliances with CATC to train pilots. On this occasion, these delegates joined the welcoming party which was arranged for the Airbus delegates.

 

***********************************************