สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รก. หน. สอต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดของ สอต. ร่วมทำการตรวจสอบสภาพอากาศยานรุ่น Airbus A310-200 ของสายการบิน PC Air ร่วมกับบริษัท Ideasky ซึ่งทาง สบพ. ได้วางแผนที่จะจัดซื้ออากาศยานที่ปลดระวางแล้ว เพื่อเตรียมนำมาดัดแปลงสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานที่จะเปิดดำเนินการที่ศูนย์ฝึกอบรมฯอู่ตะเภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์การฝึกอบรมกับอากาศยานขนาดใหญ่ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 

The president of the Civil Aviation Training Center (CATC) along with CATC staffs of the, went to examine the condition of Airbus A310-200 aircrafts at Don Mueang International Airport.

 

    On July 24th, 2019, Rear Admiral Piya Atmungkun, President of CATC, Mr.Yossanan Korsakulpanich, Acting chief of office of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC) U-Tapao, with ASTC staffs visited to Don Mueang International Airport to check the condition of Airbus A310-200 aircrafts of the PC Air airline with the collaboration with the Ideasky Company Ltd. CATC is planning to purchase retired aircraft to be adapted as training materials for the aircraft maintenance mechanic program which will be trained at ASTC U-Tapao. This planning aims to strengthen the understanding and experience of training with wide-body aircrafts to students.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง