สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


     

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง