สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. เปิดหลักสูตร Air Traffic Controller (ATC) รุ่นที่ 41 CATC Opens the Air Traffic Controller (ATC) Programme, Class 41.

 

         ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Air Traffic Controller  รุ่นที่ 41 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 14 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหมด 39 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 32 คนทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 5 คน และทุนส่วนตัวจากประเทศมองโกเลีย จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

       Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division, and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, presided over the opening ceremony of the Air Traffic Controller (ATC) Programme, Class 41. The ATC Programme, Class 41, was held from March 10 – December 14, 2020. There were 39 students attended the training. 32 students were funded by the Aeronautical Radio of Thailand, 5 students were funded by the Royal Thai Navy, and 2 students from Mongolia were personal-funded. The opening ceremony of the ATC Programme was held on March 10, 2020, at CATC, Bangkok.         

 

*********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง