สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Air Traffic Controller  รุ่นที่ 37 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 28 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหมด 26 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 19 คน, ทุนกองทัพเรือ จำนวน 5 คน, ทุนราชอาณาจักรภูฎาน จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัวจากประเทศมองโกเลีย จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

Opening Ceremony of Air Traffic Controller License & Rating (ATCLR) Course, Class 37

 

          On March 26, 2108, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the Air Traffic Controller License & Rating (ATCLR) Course, Class 37. The course was attended by 26 participants; 19 were sponsored by AEROTHAI, 5 by Royal Thai Navy, 1 by Government of Bhutan and 1 from Mongolia was self-sponsored. The course will be held from Monday, March 26 to Friday, December 28, 2018, a total of 40 weeks.

 

 

***************************************