สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 42

CATC Holds the Opening Ceremony for the Air Traffic Control (ATC) Course, Class 42.

 

          พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 42 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่  19 ตุลาคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2564  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 31 คน เป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

       FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the opening ceremony for the Air Traffic Control (ATC) Course, Class 42. The ATC Course training would be held from October 19, 2020 – July 23, 2021. The ATC Course had 31 attendants funded by the Aeronautical Radio of Thailand Limited. The opening ceremony for the ATC Course was held on October 19, 2020, at CATC, Bangkok.              

 

*********************************