สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 40

CATC Holds the Certificate Awarding Ceremony of the Air Traffic Control (ATC) Training Program, Class 40. 

 
        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 40 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 – 17 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 21 คน ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 3 คน และทุนส่วนตัวจากต่างประเทศมองโกเลีย จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

     Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony held for the students of the Air Traffic Control (ATC) Training Program, Class 40. The training was held from July 24, 2019 – July 17, 2020. There were 28 students that attended the ATC Training Program, including 21 students funded by the Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI), 3 students funded by the Royal Government of Bhutan, and 4 personally funded students. The Certificate Awarding Ceremony was held on July 17, 2020, at CATC, Bangkok.                    

 

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง