สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 
       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 39 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนสิ้น 41 คน เป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 34 คน และทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง