สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 39   CATC Holds the Certificate Awarding Ceremony for the Air Traffic Control (ATC) Program, Class 39.

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 39 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 40 สัปดาห์ ประกอบด้วยทุนจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 34 คน และทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 กรุงเทพฯ

       RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony for the Air Traffic Control (ATC) Program, Class 39, which was conducted from February 25 – November 29, 2019, accounted for 40 weeks of study in total. The 34 students were funded by Aeronautical Radio of Thailand Limited and 7 students were funded by the Royal Thai Navy (in total, 41 funded students). The Certificate Awarding Ceremony was held on November 25, 2019, at the meeting room in Building 8, Bangkok.  

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง