สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Air Cargo Management Training (ACMT) รุ่นที่ 6    CATC Holds the Certificate Awarding Ceremony for the Air Cargo Management Training (ACMT) Program, Batch 6.

     

     ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร Air Cargo Management Training (ACMT) รุ่นที่ 6 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นบุคลากรจาก บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด กรุงเทพฯ

     Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony of the Air Cargo Management Training (ACMT) Program, Batch 6. The ACMT Program was held from November 4-8, 2019. There were 16 personnel from BAGS Ground Services Company Limited attended the ACMT Program. The Certificate Awarding Ceremony was held on November 8, 2019, at the BAGS Ground Services Training Center, Bangkok.         

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง