สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

      ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Air Cargo Management  รุ่นที่ 5 ให้แก่พนักงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 – 27 กันยายน 2562 จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 

     Dr. Waraporn Temkaew, Vice President of Academic Affairs presided over the opening ceremony of Air Cargo Management course, class 5 organized for Airports of Thailand staff. The course was attended by 30 participants and held from September 23, 2019 to September 27, 2019 at the duty free zone office, Suvarnabhumi Airport, Samut Prakarn.

 

 

***********************************************