สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Air Cargo Management  รุ่นที่ 5 ให้แก่พนักงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 – 27 กันยายน 2562 จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 

           On September 27, 2109, at the Free Zone Office Suvarnabhumi Airport Samut Prakarn, CATC organized certificate presentation ceremony for Air Cargo Management course, class 5 for Airports of Thailand staff. The course was held on September 23-27, 2019.

 

 

 

 

 

 

***********************************************