สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

                           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Masanori Shishido, Managing Director and Director Business Development Headquarters และคณะผู้ทำงานจาก AGP CORPORATION ในโอกาสมาปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง สบพ. และ AGP CORPORATION เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง