สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ ร.ท.รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน สำนักงานศูนย์ซ่อมบำรุงอู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ Mr. Eiichi Yamaguchi, President and CEO AGP CORPORATION และคณะทำงานเพื่อร่วมหารือแนวทางในการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้น โดยมีแผนที่จะจัดหลักสูตรร่วมกันที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ณ สนามบินอู่ตะเภาให้มีหลักสูตรครอบคลุมงานบริการภาคพื้นแบบครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Meets with THAI and AGP Corporation to Discuss Guidelines for Ground Support Equipment Maintenance Technician Course.      

 

           

                  On December 8, 2017, CATC President, RAdm. Piya Atmungkul, RTN and his team of executives and lecturers met with Lt. Ronnachai Wongchaoom,Thai Airways Internaltional PCL. Aircraft Overhaul Department, U-Tapao and Mr. Eiichi Yamaguchi, President and CEO of AGP Corporation to discuss guidelines for a jointly-develop ground support equipment maintenance technician training course. The course will be held at U-Tapao Aviation and airspace Personnel Training Center and will offer a comprehensive range of ground services that meet international standards.

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง