สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course 5

CATC Holds the Aeroplane Piston Refresher Course (APR Course), Class 5.   

 

     แผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย สถาบันการบินพลเรือน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR)  รุ่นที่ 5 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน เป็นกลุ่มนายช่างภาคพื้นดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มช่างอากาศยาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

      เบอร์ติดต่อแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย สถาบันการบินพลเรือน โทร. 095 550 0678

 

       Non-Destructive Testing (NDT) Department of CATC held the Aeroplane Piston Refresher Course (APR Course), Class 5, which was conducted from September 11-13, 2020. There were 12 attendants in the APR Course, comprising of the groups of ground engineers and aircraft technicians. The APR Course started from September 13, 2020, at CATC, Bangkok.             

 

 

 

*********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง