สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เปิดหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 2

CATC Holds the Opening Ceremony for the Aeroplane Piston Refresher Course (APR Course), Class 2.

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR)  รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 34 คน เป็นบุคลากรจากสายการบินต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

     RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the opening ceremony for the Aeroplane Piston Refresher Course (APR Course), Class 2. The APR Course was held from March 13 – 29, 2020. There were 34 attendants from various airlines joined the training. The opening ceremony for the APR Course, Class 2, was held on March 13, 2020, at CATC, Bangkok.  

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง