สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Inspection  CATC Organizes the Aerodrome Inspection Training Program.

 

    พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP159/002/AGA/AIRINSP) ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

          

         RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of the Civil Aviation Training Center, presided over the opening ceremony of the Aerodrome Inspection Training Program (ICAO STP159/002/AGA/AIRINSP). The Training was held from October 21-25, 2019 and there were 12 attendants from CATC. The opening ceremony of the aforementioned program was held on October 21, 2019, at Amari Don Muang Airport Hotel, Bangkok.

 

 

 

***********************************************