สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน  สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP159/002/AGA/AIR INSP) รุ่นที่1  ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ซึ่งหลักสูตร ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Mr. Na In Kie และ Ms. Kim Eun Byul ผู้เชี่ยวชาญ ICAO จาก Incheon International Airport, ประเทศเกาหลีใต้ เป็นวิทยากร โดยมีการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่   11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

CATC Organizes Certificate Presentation Ceremony for Aerodrome Inspection Course (ICAO STP 159/002 / AGA / AIR INSP).

 

 

      On February 15, 2019, at Amari Hotel, Don Muang Airport, Bangkok FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division, presided over the certificate presentation ceremony for Aerodrome Inspection course (ICAO STP 159/002 / AGA / AIR INSP), class 1, held during February 11-15, 2019. The course was attended by 12 participants sponsored by Airports of Thailand Public Company Limited and was directed by Mr. Na In Kie and Ms. Kim Eun Byul, ICAO expert from Incheon International Airport, South Korea.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง