สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

     ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP 159/002/AGA/AIR INSP) รุ่นที่1  ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจสิ่งที่จำเป็นทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติในขั้นตอนการตรวจประเมินสนามบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการสนามบิน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

    

     On February 11, 2019, at Amari Hotel, Don Muang Airport, Bangkok, Dr. Waraporn Temkaew, Acting Vice President of Academic Affairs, presided over the opening ceremony of Aerodrome Inspection course (ICAO STP 159/002 / AGA / AIR INSP), class 1, held during February 11-15, 2019. The course was attended by 12 participants sponsored by Airports of Thailand Public Company Limited. The course aimed to enhance understanding, knowledge, skills and correct attitudes in the airport assessment process in order to achieve the highest level safety and efficiency in providing airport services.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง