สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aerodrome Inspection CATC Organizes the Certificate Awarding Ceremony of the Aerodrome Inspection Program.

 

       ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP159/002/AGA/AIRINSP) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

       Dr. Waraporn Temkaew, Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony of the Aerodrome Inspection Program (ICAO STP159/002/AGA/AIRINSP), held from October 21-25, 2019. There were 12 personnel from CATC attended the Program. The Certificate Awarding Ceremony of the Aerodrome Inspection Program was held on October 25, 2019, at Amari Don Muang Airport Hotel, Bangkok.

 

 

***********************************************