สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน  สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องประชุม ฝปข.  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

CATC Organizes Aerodrome Apron Control Officer Training Program (AACO), Class 15.

 

 

         On August 20, 2018, at Flight Operations Division meeting room, Don Muang Airport, Sqn.Ldr. Chintawat Phetriang, Director of Aeronautical Services Training Division presided over the opening ceremony of the Aerodrome Apron Control Officer Training Program (AACO), class 15 which was conducted during August 20 – September 21, 2018. The class was attended by 16 participants sponsored by Airports of Thailand Airport Company Limited Thai Public Company Limited.

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง