สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


   

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 14 ซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 รวม 5 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 16 คน และทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง