ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน