สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 3 : รับตรง

———————–

               ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง