สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

———————–

               ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

 

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง