สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AACO รุ่นที่ 14 โดยมีผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 16 คน และทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 คน  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง