สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน เปิดอบรมหลักสูตร  A320 Line Maintenance  รุ่นที่ 7

 

       ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 สัปดาห์  อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตร 35,000 บาทต่อคน (รุ่นละไม่ต่ำกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 12 คน)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน สาขา  CM, AI, AM

2. หรือผู้จบการศึกษาจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถอ่านและเข้าใจตำราภาษาอังกฤษได้ดี

 

การฝึกอบรม

1. รุ่นที่ 7 การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2556

2. ฝึกอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน (วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการโดยชดเชยวันฝึกอบรมให้ตามจำนวนชั่วโมงเรียน)

3. ฝึกอบรมกับระบบ Virtual Aircraft Maintenance สำหรับเครื่องบิน Airbus A320

4. ฝึกอบรมกับเครื่องบิน Airbus A320 ณ ท่าอากาศยาน จำนวน 2 ครั้ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ปัจจุบัน สายการบินพาณิชย์นิยมใช้เครื่องบิน  Airbus A320 กันมาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เนื้อหาของหลักสูตร A320 Line Maintenance เป็นพื้นฐานในการฝึกอบรมต่อยอดในเครื่องบินรุ่นอื่น ๆ ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กันต์ธนน วณิชพิสิฐธนา ที่ 084 0193 029 หรือ kwanitt@wordpressthai.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง