สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศ  สถาบันการบินพลเรือนเปิดอบรมหลักสูตร  A320 Line Maintenance

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 สัปดาห์  อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตร 35,000 บาทต่อคน (รุ่นละ 15 คน)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 084-0193-029 

ข้อมูลเพิ่มเติม