สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดงานทำบุญศูนย์อาหารใหม่ ณ อาคาร A

CATC Holds the Merit Making Event due to the Establishment of the New Canteen at Building A.

 

           สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดงานทำบุญศูนย์อาหารใหม่ โดย นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน สบพ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร A ชั้น 1 สบพ. กรุงเทพฯ

         สำหรับการจัดงานทำบุญศูนย์อาหารใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ประกอบการของศูนย์อาหาร ภายในงานมีการจัดพิธีทางศาสนา ถวายจตุปัจจัย ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์อาหารใหม่ ซึ่งบริษัท ครัวอรุณรุ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน สบพ. และผู้ประกอบการ อีกด้วย

 

         The Civil Aviation Training Center (CATC) held the merit making event due to the establishment of the new canteen. On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the merit making event. Moreover, the CATC executives and staff attended the aforementioned event on February 9, 2021, on the 1st floor of Building A, CATC, Bangkok.    

 

         Due to the establishment of the new canteen, the merit making event was held for the auspiciousness of food vendors selling food in the canteen. In the event, religious ceremony was held, the four necessities were given to 9 monks and the monks were offered with lunch. In addition, the ribbon cutting ceremony was held for the opening of the new canteen. The Sunrise Kitchen Catering Company was the host of the merit making event. Furthermore, the CATC executives, staff and entrepreneurs met each other, talked and ate lunch together.    

 

 

********************************************* 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง